ChinaBang Awards 2015 年度盛典 获奖名单

企业奖

年度创业公司

ChinaBang 2015获奖名单
锤子科技
ChinaBang 2015获奖名单
滴滴快的
ChinaBang 2015获奖名单
大疆无人机
ChinaBang 2015获奖名单
饿了么
ChinaBang 2015获奖名单
猫眼电影

年度硬件创业公司

ChinaBang 2015获奖名单
亿航无人机
ChinaBang 2015获奖名单
蚁视科技
ChinaBang 2015获奖名单
太火鸟
ChinaBang 2015获奖名单
极米科技
ChinaBang 2015获奖名单
The one 智能钢琴

年度最佳软件设计

ChinaBang 2015获奖名单
最美创意
ChinaBang 2015获奖名单
Mono
ChinaBang 2015获奖名单
简书
ChinaBang 2015获奖名单
一问
ChinaBang 2015获奖名单
MIX 滤镜大师

年度医疗及健康产品及服务

ChinaBang 2015获奖名单
快乐妈咪
ChinaBang 2015获奖名单
麦开智能水杯
ChinaBang 2015获奖名单
乐动力
ChinaBang 2015获奖名单
糖护士
ChinaBang 2015获奖名单
功夫熊

年度最受女性欢迎产品及服务

ChinaBang 2015获奖名单
河狸家
ChinaBang 2015获奖名单
Roseonly
ChinaBang 2015获奖名单
蜜芽宝贝
ChinaBang 2015获奖名单
in
ChinaBang 2015获奖名单
美拍

年度云服务/企业级应用初创公司

ChinaBang 2015获奖名单
LeanCloud
ChinaBang 2015获奖名单
fir.im
ChinaBang 2015获奖名单
TeamBition
ChinaBang 2015获奖名单
青云
ChinaBang 2015获奖名单
Testin

年度教育类产品及服务

ChinaBang 2015获奖名单
好未来
ChinaBang 2015获奖名单
一起作业
ChinaBang 2015获奖名单
猿题库
ChinaBang 2015获奖名单
51talk
ChinaBang 2015获奖名单
极客学院

年度海外市场开拓公司

ChinaBang 2015获奖名单
APUS 桌面
ChinaBang 2015获奖名单
小米科技
ChinaBang 2015获奖名单
猎豹移动
ChinaBang 2015获奖名单
Camera360
ChinaBang 2015获奖名单
OnePlus

年度最佳营销公司

ChinaBang 2015获奖名单
七牛
ChinaBang 2015获奖名单
UCloud
ChinaBang 2015获奖名单
AA 租车
ChinaBang 2015获奖名单
暴走漫画
ChinaBang 2015获奖名单
个推

最具人气奖

ChinaBang 2015获奖名单
迈外迪
ChinaBang 2015获奖名单
华云数据
ChinaBang 2015获奖名单
Mailtime
ChinaBang 2015获奖名单
环信
ChinaBang 2015获奖名单
盒子鱼
ChinaBang 2015获奖名单
乐动力
ChinaBang 2015获奖名单
河狸家
ChinaBang 2015获奖名单
幻腾
ChinaBang 2015获奖名单
初页
ChinaBang 2015获奖名单
OneBoard 智能键盘

个人奖

年度最佳创始人

马德龙(拉勾网)

年度最佳女性创始人

李卉(麦客CRM)

年度最佳年轻创始人

尹桑(一起唱)